Màng chống dột Ravi Hàn Quốc nhôm tự dính

Hết hàng

Tên sản phẩm: Màng chống dột ravi

Kích thước: Khổ 1m x 15m x 1.0 mm

Xuất Xứ: Hàn Quốc

Ứng dụng: chống dột mái tôn, chống dột mái ngói

Hết hàng